Mierzenie stopy

Wszystkie wymiary należy wykonać centymetrem krawieckim

1.    Długość stopy [cm] – miarę należy wykonać opierając piętę o stały przedmiot, podając długość stopy do końca palców. (miara niezbędna).

2.    Szerokość stopy w przedstopiu [cm]- miarę należy wykonać poprzez odrysowanie stopy na kartce i zmierzenie odległości pomiędzy dwoma najszerszymi punktami stopy. (miara dodatkowa).

3.    Szerokość stopy w podbiciu [cm] – miarę należy wykonać poprzez odrysowanie stopy na kartce i zmierzenie odległości pomiędzy dwoma najszerszymi punktami środka stopy. (miara dodatkowa).

4.    Szerokość stopy w pięcie [cm] – miarę należy wykonać poprzez odrysowanie stopy na kartce i zmierzenie odległości pomiędzy dwoma najszerszymi punktami stopy. (miara dodatkowa).

5.    Obwód przedstopia [cm]- inaczej tęgość, miarę należy wykonać w najszerszy miejscu przedniej części stopy. (miara niezbędna).

6.    Obwód stopy w podbiciu [cm] ]- inaczej tęgość, miarę należy wykonać w najszerszy miejscu środkowej części stopy. ((miara dodatkowa).

Add to cart